KONTAKT Z NAMI
KONTAKT Z NAMI
Dane rejestracyjne firmy:

UNEX Sp. z o.o.
Ul. Beskidzka 51A
20-869 Lublin
Polska

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gosp. KRS, numer 0000226423
NIP 712-29-10-385, REGON 432741199

Tel. +48 81 743 3675, 742 9666, 742 9444
Fax. +48 81 747 8225

E-mail
Sekretariat:unex@unex.com.pl
Logistyka:logistyka@unex.com.pl
Handel:trade@unex.com.pl
Księgowość:ksiegowosc@unex.com.pl