NASZA PRZYSZŁOŚĆ
NASZA PRZYSZŁOŚĆ


Żyjemy w czasach kiedy słowa takie jak "Globalizacja" i "Fuzje i przejęcia", są znane wszystkim. Szczególne znaczenie i miejsce w codziennym biznesie mają one także w naszej branży. Dlatego jako firma sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw zdajemy sobie sprawę, że jednym z możliwych rozwiązań zapewniających nam dalszy rozwój i realizację naszych celów jest strategiczny mariaż lub nawet pełne połączenie z jednym z liderów w branży już obecnych w naszym rejonie Europy lub wprowadzenie na nasz rynek zupełnie nowego globalnego gracza. Jesteśmy przygotowani na takie rozwiązanie. Innym z możliwych scenariuszy, który pozwoli nam istnieć w przyszłości i pełnić ważną funkcję dla naszych partnerów, to coraz lepsze umocnienie pozycji rynkowej jako MŚP, szczególnie wzmocnione poprzez dedykowany elastyczny serwis i wypełnianie nisz zbyt małych na obecnym rynku, aby byli nimi zainteresowani najwięksi gracze.

Bez względu na to który z powyższych wariantów zostanie przez nas zrealizowany, jesteśmy zainteresowani następującymi inwestycjami geograficznie ulokowanymi w naszej części Europy Środkowo-Wschodniej:

  Budowa i Zarządzanie Bazą Przeładunkowo-Magazynową, zlokalizowaną przy granicy wschodniej UE - na granicy polsko-ukraińskiej. Na dzień dzisiejszy mimo wielu punktów przeładunkowych brakuje profesjonalnego punktu zdolnego nie tylko przeładowywać coraz większą ilość materiałów sypkich, przekraczających tą granicę i mogącą się znacząco zwiększyć ze względu na zbliżający się moment wejścia w życie porozumienia o wolnym handlu pomiędzy UE a Ukrainą, ale także gotowych do krótko- i długoterminowego magazynowania większej ilości takich towarów jak np. zboża i nasiona oleiste.
  Budowa i Zarządzanie fabryką biopaliw, zlokalizowaną w południowo-wschodniej Polsce.
  Budowa i Zarządzanie centrum towarów chińskich.
  Aktualne oferty
    zboża
    transport
    nieruchomości na sprzedaż
   Waluty i Giełdy
    waluty
    giełdy
  RSS