NASZA FIRMA
NASZA FIRMA


Notka historyczna

      Grupa firm UNEX, zajmujących się głównie handlem zagranicznym surowcami masowymi oraz – szczególnie w początkowych latach działalności – eksportem żywności powstawała od połowy lat 90-tych XX wieku. Czołowa spółka z Grupy - UNEX Sp. z o.o. w obecnej formie prawnej funkcjonuje od 2005 r. Nazwa pochodzi od skrótu od United Exporters – w początkowym okresie ideą firmy było świadczenie usług profesjonalnego działu handlu zagranicznego w eksporcie dla wybranych przedsiębiorstw polskich, których produkty mogły być sprzedawane za granicę, natomiast same przedsiębiorstwa nie potrafiły stworzyć prężnego działu eksportu lub nasze doświadczenie sprawiało, że współpraca z nami dawała lepsze rezultaty w postaci ekspansji na rynki zagraniczne.

Nasze osiągnięcia

Spółki z naszej grupy wielokrotnie zajmowały miejsca w różnych rankingach. Najbardziej dumni jesteśmy z kilkukrotnej pozycji lidera w imporcie kukurydzy do Polski oraz przyznania prestiżowego tytułu Gazeli Businessu dla UNEX Sp. J.

Cele i Misja Grupy

      Dzisiaj szczycimy się tym, że dla większości branż używających także importowanych surowców do swoich zakładów zlokalizowanych w Polsce jesteśmy jednym z ważniejszych dostawców. Staramy się w naszym biznesie współpracować z ludźmi, gdyż jest to czynnik najważniejszy w obecnych czasach; staramy się być jak najbardziej elastyczni dla naszych klientów – końcowych odbiorców, poprzez dopasowanie ilości, jakości i terminów dostaw do ich zmieniających się potrzeb; a także innych wymogów wynikających z przepisów prawa lub wewnętrznych procedur korporacyjnych; respektujemy nie tylko procedury ukierunkowane na humanitarne aspekty, ale także dbałość o ekologię i zrównoważony rozwój środowiska. Chcemy aby w przyszłości jeszcze bardziej zbliżyć się do naszych klientów – końcowych odbiorów surowców, aby jeszcze bardziej służyć im pomocą w ich codziennej pracy i reagować szybciej i lepiej na ich potrzeby. Dlatego jesteśmy otwarci i nie wykluczamy związków strategicznych z przemysłem przetwórczym, co naszym zdaniem będzie kierunkiem rozwoju branży – obok fuzji, przejęć i postępującej globalizacji – w następnej dekadzie.

  Aktualne oferty
    zboża
    transport
    nieruchomości na sprzedaż
   Waluty i Giełdy
    waluty
    giełdy
  RSS